Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnicka 223, jest Dom Pomocy        Społecznej „BETANIA” w Lublinie, tel. 81 466-55-85, adres e-mail:  sekretariat@betania.lublin.eu 

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” w Lublinie jest Joanna Marczuk-Domińska, adres e-mail: iod@betania.lublin.eu, adres do korespondencji: 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223

upowaznienie.pdf

klauzula_zgody.pdf

polityka cookies.pdf

karta_informacyjna.doc