Kontakt

        DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „BETANIA”                W LUBLINIE
        al. Kraśnicka 223
        20-718 Lublin


SEKRETARIAT:
tel: 81 466 55 85 w. 10
tel: 81 466 55 86
fax: 81 466 55 85 w. 26
mail: sekretariat@betania.lublin.eu

DYREKTOR:
tel: 81 466 55 85 w. 10
mail: zastepca.dyrektora@betania.lublin.eu

ZASTĘPCA DYREKTORA:
tel: 81 466 55 85 w. 10
mail: zastepca.dyrektora@betania.lublin.eu

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
tel: 81 466 55 85 w. 34

KSIĘGOWOŚĆ:
tel: 81 466 55 85 w. 21, 23
mail: dfk@betania.lublin.eu

Nr konta bankowego:  83 1240 1503 1111 0010 0130 7796

KADRY:
tel: 81 466 55 85 w. 44
mail: kadry@betania.lublin.eu

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO:
tel: 81 466 55 85 w. 28
mail: dag@betania.lublin.eu

KIEROWNIK I ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNEGO:
tel: 81 466 55 85 w. 40

DYŻURKA I piętro:
tel: 81 466 55 85 w. 31,

preferowany numer do kontaktu z mieszkańcami  669 693 182

KIEROWNIK II ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – PIELĘGNACYJNEGO:
tel: 81  466 55 85 w. 32

DYŻURKA II piętro:
tel: 81 466 55 85 w. 32

preferowany numer do kontaktu z mieszkańcami  669 692 195, 669 695 145

KIEROWNIK ZESPOŁU USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH:
tel: 81 466 55 85 w. 42
mail: zuw@betania.lublin.eu

PRACOWNICY SOCJALNI tel:  81 466 55 85 w. 27  i  47

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie (nr tel.: 81 466 55 85 adres e-mail: sekretariat@betania.lublin.eu). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – iod@betania.lublin.euDane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.